Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chính sách phát triển vì người nghèo ở Nicanagua

Báo Nhân Dân
Gốc

ND- Kết quả cuộc bầu cử địa phương ở Nicanagua hồi tháng 11 vừa qua cho thấy Mặt trận Giải phóng dân tộc Sandino (FSLN) đã giành thắng lợi ở đa số các tỉnh, thành phố nước này (với 105 chức thị trưởng trong tổng số 146 thị trưởng; trong đó có cả Thủ đô Managua).

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=136548&sub=82&top=45