Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chính sách trợ cấp người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Gốc

ND - Hỏi: Đề nghị quý báo cho biết chính sách trợ cấp của Nhà nước đối với người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa?

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=118954&sub=69&top=40