Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chính sách trợ cấp người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Hỏi: Đề nghị quý báo cho biết chính sách trợ cấp của Nhà nước đối với người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa?