Chính sách ưu đãi phục hồi du lịch tại vùng biển 4 tỉnh miền Trung

Gốc
Theo Bộ NNPTNT, ngoài các vấn đề khắc phục môi trường, hỗ trợ ngư dân ổn định cuộc sống yên tâm sản xuất, Bộ NNPTNT cùng các bộ, ngành đang nỗ lực khôi phục lại hoạt động du lịch tại vùng biển 4 tỉnh miền Trung.

Ông Nguyễn Ngọc Oai – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản (Bộ NNPTNT) cho biết, Nhà nước có chính sách để khôi phục du lịch tại vùng biển này. Theo đó, hỗ trợ 50% tiền nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế VAT; giãn nợ tối đa 12 tháng (tính từ tháng 4.2016) cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường.

Hỗ trợ vốn vay, lãi suất vay ưu đãi cho các doanh nghiệp du lịch có địa điểm kinh doanh tại các xã, phường, thị trấn ven biển tại 4 tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển, thời gian cho vay với lãi suất ưu đãi tối đa 1 năm tính từ tháng 4.2016.

Hỗ trợ 100% kinh phí triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, củng cố, xây dựng sản phẩm du lịch cho 4 tỉnh miền Trung; bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch cho các địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự cố môi trường biển để phục hồi hoạt động du lịch.

Tin nóng

Tin mới