Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chính sách với Mỹ Latinh và Caribe được Trung Quốc công bố

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho biết văn kiện đề cập mục tiêu tổng thể chính sách của Trung Quốc đối với Mỹ Latinh và Caribe cũng như kế hoạch toàn diện phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Trung Quốc với các khu vực này trong tương lai.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=107641