Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chính thức khai tử hóa đơn giấy từ 1-7-2022

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 123/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ. Theo đó, từ ngày 1-7-2022 chính thức bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn giấy đang áp dụng hiện nay sẽ tiếp tục thực hiện đến 30-6-2022.

Tuy nhiên, do nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2022 nên doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế; hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày nghị định này ban hành vẫn tiếp tục được sử dụng đến 30-6-2022. Đồng thời thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010 và Nghị định số 04/2014 về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ.

QH

Nguồn PLO: https://plo.vn/kinh-te/quan-ly/chinh-thuc-khai-tu-hoa-don-giay-tu-172022-945412.html