(congluan.vn) - Ngày 26/2/2014, tại khách sạn Melia Hà Nội đã diễn ra Lễ bàn giao dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới” giữa Hiệp Hội Bảo hiểm Việt Nam và Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) sau 02 năm triển khai.

Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới” được triển khai đồng bộ và thống nhất cho công tác quản lý và giám sát bảo hiểm bắt buộc đối với xe cơ giới trong toàn quốc. Dự án bắt đầu được triển khai từ tháng 1/2012, phục vụ nhiều đối tượng khác nhau, như: Các doanh nghiệp bảo hiểm, Hiệp hội bảo hiểm và Hội đồng quản lý quỹ bảo hiểm xe cơ giới, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm và các cơ quan hữu quan khác như Công an, Đăng kiểm, Bệnh viện...

Lễ ký kết biên bản bàn giao Tài liệu sử dụng hệ thống

Hệ thống bao gồm các phân hệ chính: Kho dữ liệu về bảo hiểm (bắt buộc và tự nguyện) trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Phân hệ kết nối dữ liệu đầu vào; Phân hệ báo cáo đầu ra; Phân hệ bản đồ số nền và Phân hệ quản trị hệ thống.

Ngoài ra, FPT IS còn cung cấp cho Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam bản quyền phần mềm SAP Business Object, dịch vụ triển khai phần mềm, cho thuê máy chủ, phần mềm hệ thống phục vụ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, cho thuê trung tâm dữ liệu và đường truyền. Sau khi dự án đi vào vận hành chính thức, phần thuê trung tâm dữ liệu, bảo hành, bảo trì sẽ được FPT IS thực hiện trong 4 năm tiếp theo. Tổng kinh phí của dự án là 32 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 31/12/2013, FPT IS đã nghiệm thu thành công hệ thống CSDL về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, đảm bảo việc vận hành chính thức từ đầu năm 2014.