Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chính trường Ấn Độ với Hiệp định hạt nhân

Gốc

ND - Hiệp định hạt nhân dân sự ký với Mỹ là đề tài nóng trên chính trường Ấn Độ trong nhiều tháng qua. Các vấn đề chủ quyền, độc lập, phát triển, an ninh quốc gia, an ninh năng lượng được đề cập trong các cuộc tranh luận gay gắt khi thông qua hiệp định này.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=126855&sub=83&top=45