Chịu phạt để tồn tại!

Gốc
Không phải ngẫu nhiên mà ở bìa sau một số tác phẩm xuất bản gần đây, có in thêm câu "Mua bán sách giả là giết chết sách thật". Có lẽ không mấy ai - kể cả người quyết định cho in thêm câu đó vào bìa sách - có thể tin vào hiệu quả của... "lời kêu gọi" đó.

Tin nóng

Tin mới