Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chớ chủ quan, lơ là

Làn sóng lây nhiễm dịch Covid-19 lần này vẫn đang diễn biến phức tạp với nhiều ca mắc mới liên tục được ghi nhận mỗi ngày và đã có 30 tỉnh, thành phố có người mắc do lây nhiễm trong cộng đồng. Mặc dù hầu hết người dân đã nâng cao ý thức cảnh giác, nhưng vẫn còn một bộ phận lơ là, chủ quan trước việc thực hiện thông điệp 5K, một số người tự biện minh cho lý do không đeo khẩu trang nơi công cộng như: 'bị rơi lúc nào không biết', hay 'có việc gấp, vội đi nên quên'…

Làn sóng lây nhiễm dịch Covid-19 lần này vẫn đang diễn biến phức tạp với nhiều ca mắc mới liên tục được ghi nhận mỗi ngày và đã có 30 tỉnh, thành phố có người mắc do lây nhiễm trong cộng đồng. Mặc dù hầu hết người dân đã nâng cao ý thức cảnh giác, nhưng vẫn còn một bộ phận lơ là, chủ quan trước việc thực hiện thông điệp 5K, một số người tự biện minh cho lý do không đeo khẩu trang nơi công cộng như: “bị rơi lúc nào không biết”, hay “có việc gấp, vội đi nên quên”…

Chùm tranh của: TRẦN QUYẾT THẮNG, CẬN, DUY LIÊN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/social_photo/cho-chu-quan-lo-la-647324/