(SVVN) Tuần trước một công trình nghiên cứu của các nhà khoa học tại Havard và British Columbia đã chứng mình tiền chỉ đem lại hạnh phúc cho chủ nhân khi nó được đem tặng cho người khác. Ngay lập tức cái tên Chuck Feeney, người đã cho đi khối tài sản trị giá hàng tỷ đôla được nhiều tờ báo khai thác!