Mỗi năm, phái đẹp chỉ cần một ngày để được làm bà hoàng để nhớ mãi, để biết rằng đặc quyền của phụ nữ là được phục tùng vì nàng đẹp lộng lẫy.

Giám đốc sáng tạo: Hà Đỗ
Sản xuất: Helos
Nhiếp ảnh: Milor Trần
Người mẫu: Minh Tú, Vĩnh Thụy, Mạnh Hiệp, Công Toàn, Võ Cảnh
Trang điểm: Quân Nguyễn, Tú Tạ
Làm tóc: Gil Nguyễn, Pu Lê Stylist: Kim Tuyến Nguyễn
Hiệu ứng hình ảnh: Hùng DT
Trợ lý: Redmaz, Hoàng Khánh, Thi Thi, Lưu Dũng
Địa điểm: Thái-Công Villa, California Fitnes & Yoga Center