(TNO) Theo tin từ Bộ GD-ĐT, sau khi Bộ công bố 207 ngành đào tạo đại học bị dừng tuyển sinh năm 2014, Bộ đã nhận được báo cáo giải trình của gần 30 trường ĐH có các ngành bị dừng tuyển sinh đề nghị được tuyển sinh trở lại.

Bộ đã rà soát báo cáo của các trường và cho phép 62 ngành được tuyển sinh trở lại ngay từ năm 2014. Trong số này có những ngành được phép tuyển sinh lại do những điều kiện đặc thù, một số ngành do trường báo cáo trước đó chưa chính xác…

Cụ thể, những ngành được tuyển sinh trở lại như sau:

TT

Cơ sở đào tạo

Ngành đào tạo

1

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng

Ngôn ngữ Hàn Quốc

2

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng

Ngôn ngữ Nhật

3

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG HN

Ngôn ngữ Ả Rập

4

Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

Luật kinh tế

5

Trường ĐH Hà Nội

Ngôn ngữ Ý

6

Trường ĐH Hải Phòng

Ngôn ngữ Trung Quốc

7

Trường ĐH dân lập Phú Xuân

Ngôn ngữ Trung Quốc

8

Học viện Tài chính

Hệ thống thông tin quản lý

9

Trường ĐH Y dược TP.HCM

Kỹ thuật y học (hình ảnh)

10

Trường ĐH Y dược TP.HCM

Kỹ thuật phục hình răng

11

Trường ĐH Y dược TP.HCM

Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng

12

Trường ĐH Y Thái Bình

Điều dưỡng

13

Trường ĐH Y Thái Bình

Dược học

14

Trường ĐH Y dược Cần Thơ

Điều dưỡng

15

Trường ĐH Hà Nội

Kế toán

16

Trường ĐH Hà Nội

Tiếng Việt và văn hóa VN

17

Trường ĐH TN-MT Hà Nội

Quản lý biển

18

Trường ĐH TN-MT Hà Nội

Khí tượng thủy văn biển

19

Trường ĐH TN-MT Hà Nội

Biến đổi khí hậu và phát triển
bền vững

20

Trường ĐH TN-MT Hà Nội

Quản lý đất đai

21

Trường ĐH TN-MT TP.HCM

Quản trị kinh doanh

22

Trường ĐH Hà Tĩnh

Sư phạm toán

23

Trường ĐH Hà Tĩnh

Sư phạm vật lý

24

Trường ĐH Hà Tĩnh

Sư phạm hóa học

25

Trường ĐH Hà Tĩnh

Sư phạm tiếng Anh

26

Trường ĐH Hà Tĩnh

Giáo dục chính trị

27

Trường ĐH Hà Tĩnh

Giáo dục mầm non

28

Trường ĐH Hà Tĩnh

Giáo dục tiểu học

29

Trường ĐH Hà Tĩnh

Kế toán

30

Trường ĐH Hà Tĩnh

Tài chính - ngân hàng

31

Trường ĐH Hà Tĩnh

Ngôn ngữ Anh

32

Trường ĐH Phú Yên

Giáo dục mầm non

33

Trường ĐH Phú Yên

Sinh học

34

Trường ĐH Phú Yên

Công nghệ thông tin

35

Trường ĐH Phú Yên

Giáo dục tiểu học

36

Trường ĐH Hùng Vương (Phú Thọ)

Sư phạm tiếng Anh

37

Trường ĐH Hùng Vương (Phú Thọ)

Ngôn ngữ Anh

38

Trường ĐH Hùng Vương (Phú Thọ)

Ngôn ngữ Trung Quốc

39

Trường ĐH Hùng Vương (Phú Thọ)

Hướng dẫn viên du lịch

40

Trường ĐH Hùng Vương (Phú Thọ)

VN học

41

Trường ĐH Hùng Vương (Phú Thọ)

Giáo dục mầm non

42

Trường ĐH Kinh tế và quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên

Du lịch và khách sạn

43

Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên

Quản lý công nghiệp

44

Trường ĐH CNTT và truyền thông - ĐH Thái Nguyên

Kỹ thuật y sinh

45

Trường ĐH CNTT và truyền thông - ĐH Thái Nguyên

Quản trị văn phòng

46

Trường ĐH SPKT Nam Định

Công nghệ kỹ thuật ôtô

47

Trường ĐH SPKT TP.HCM

Kinh tế gia đình

48

Trường ĐH SPKT TP.HCM

Kỹ thuật công nghiệp

49

Trường ĐH SPKT TP.HCM

Kế toán

50

Trường ĐH SPKT Hưng Yên

Công nghệ may

51

Trường ĐH SP kỹ thuật Vinh

Kế toán

52

Trường ĐH SP kỹ thuật Vinh

Sư phạm kỹ thuật công nghiệp

53

Trường ĐH Vinh

Kinh tế đầu tư

54

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Giáo dục công dân

55

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Sư phạm mỹ thuật

56

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Công nghệ thông tin

57

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Toán học

58

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Hóa học

59

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Sinh học

60

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Văn học

61

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Tâm lý học

62

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2

Ngôn ngữ Trung Quốc

Vũ Thơ