Chó sói mệt lử sau đợt tấn công dồn dập của chó nhà

Gốc
Con sói bị dồn ép vào bụi cây và mệt lử do các đợt tấn công dồn dập của chó nhà. Cuối cùng nó đã không thể cầm cự được và đành bỏ mạng ngay sau đó.

Nguồn: Scarlett Walls

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/video/video-hot/video-cho-soi-met-lu-sau-dot-tan-cong-don-dap-cua-cho-nha-a271977.html