Giadinh.net - Những sai phạm trong quản lý tại Trung tâm Tiếp thị - Triển lãm NN&PTNT (sau đây gọi tắt là Trung tâm Tiếp thị) gây bức xúc cho cán bộ nhân viên ở đây, vừa được Thanh tra Bộ NN&PTNT làm sáng ...