Dịch vụ cho vay cầm cố chứng khoán đã được một số ngân hàng và công ty chứng khoán (CTCK) mở cửa trở lại từ tháng 8.