Tại Diễn đàn quân sự 2016 tổ chức tại Nga, hơn 11.000 loại vũ khí và thiết bị quân sự đã được trưng bày. Đây cũng là dịp để quân đội Nga phô diễn sức mạnh thông qua các loại vũ khí hiện đại.

Choang ngop suc manh quan su Nga pho dien tai dien dan quan su 2016 - Anh 1

Choang ngop suc manh quan su Nga pho dien tai dien dan quan su 2016 - Anh 2

Choang ngop suc manh quan su Nga pho dien tai dien dan quan su 2016 - Anh 3

Choang ngop suc manh quan su Nga pho dien tai dien dan quan su 2016 - Anh 4

Choang ngop suc manh quan su Nga pho dien tai dien dan quan su 2016 - Anh 5

Choang ngop suc manh quan su Nga pho dien tai dien dan quan su 2016 - Anh 6

Choang ngop suc manh quan su Nga pho dien tai dien dan quan su 2016 - Anh 7

Choang ngop suc manh quan su Nga pho dien tai dien dan quan su 2016 - Anh 8

Choang ngop suc manh quan su Nga pho dien tai dien dan quan su 2016 - Anh 9

Choang ngop suc manh quan su Nga pho dien tai dien dan quan su 2016 - Anh 10

Choang ngop suc manh quan su Nga pho dien tai dien dan quan su 2016 - Anh 11

Choang ngop suc manh quan su Nga pho dien tai dien dan quan su 2016 - Anh 12