Đây là giọng hát được cả Trấn Thành và Trường Giang khen là hay nhất từ trước đến nay.

(Nguồn:Giọng ải giọng ai)

Hưng Social