Cả gan chọc tức bầy sư tử, con linh cẩu đã bị dính trọng thương sau những đòn chí tử của đối phương.

H.N (theo YouTube)