Chơi chứng khoán kiểu “đơn giản nhưng hiệu quả”

Nhiều nhà đầu tư đã vận dụng sự vận động của quy luật kinh tế hơn là các yếu tố tài chính vốn không phải là sở trường của họ...

Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=ae6e5073fb7e14&page=category