Dân nghiền đồ hi-end (tạm dịch: đỉnh cao) luôn bảo, thứ đồ này là đỉnh cao của nghệ thuật, hoặc “đỉnh cao của âm thanh”, chứ không phải đỉnh cao của tiền bạc. Thế nhưng thực tế là… cả hai.