Kết quả một cuộc nghiên cứu ở Mỹ vừa được công bố trong ngày hôm qua, 29/3, cho biết những người trưởng thành thường chơi game hành động sẽ được cải...