Kết quả một cuộc điều tra của tổ chức eLearning Guild về việc đào tạo qua mạng - có sự tham gia của 1.500 thành viên là những doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ trên khắp nước Mỹ - cho thấy, có tới 38% các công ty bảo hiểm tiến hành các cuộc điều tra thông qua trò chơi. Trong ngành tài chính, kế toán, ngân hàng, con số này còn cao hơn nữa, hơn 50%...