“Chôm” 60 triệu đồng qua thẻ ATM

Phát hiện thẻ của chị Lê bỏ quên trong máy, Thành đã chuyển 60 triệu trong tài khoản của chị sang tài khoản của mình.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/toiphama-z/2008/11/102939.cand