(ĐSTB) Ngày 8-4, ba thanh thiếu niên rủ nhau vào Thảo Cầm Viên, quận 1 chơi. Sau một hồi đi dạo, các em tới xem chuồng cọp, thấy cục thịt bò trong chuồng mà con cọp đang ngủ nên chưa ăn, các em bèn lấy cây khều cục thịt đưa ra...