Chôm tiền của mẹ vợ

Kiểm tra nơi giấu bọc tiền, bà Hoa phát hiện số tiền hơn 20 triệu của mình đã không cánh mà bay. Và thủ phạm chính là cậu con rể quý hóa của bà… Trước khi "rinh" hơn 20 triệu đồng, cậu con rể đã nhiều lần lấy tiền của bà nhạc.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/toiphama-z/2009/2/109374.cand