(Zing) – Một xe tải chở đầy game bị đánh cắp được cảnh sát phát hiện và đưa về đồn. Thế nhưng bọn trộm táo tợn đã mò vào tận… sở cảnh để đánh cắp lần nữa.