Hiện nay, việc bố trí ánh sáng trong nội thất thường do chủ nhà, nhà thầu hoặc kiến trúc sư thực ...