Chọn đúng người, đúng việc

Gốc
Bình luận về Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về luân chuyển 44 cán bộ lãnh đạo về địa phương nhằm chuẩn bị một bước về nhân sự lãnh đạo trong thời gian sắp tới, GS.TS Nguyễn Hữu Khiển, Ủy viên Hội đồng khoa học thuộc Viện Khoa học tổ chức nhà nước Bộ Nội vụ cho rằng: đây là chủ trương đúng đắn, nhưng quan trọng là phải chọn đúng người, đúng việc.

Ông Nguyễn Hữu Khiển

PV: Công văn của Văn phòng Trung ương Đảng về việc luân chuyển cán bộ nêu rõ, trong đợt 1 sẽ luân chuyển 44 cán bộ nhằm chuẩn bị một bước về nhân sự lãnh đạo cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị ở Trung ương nhiệm kỳ tới, ông có bình luận gì về chủ trương này?

GS.TS NGUYỄN HỮU KHIỂN: Có thể nói trong những ngày đầu năm 2014, Đảng, Nhà nước, các bộ ngành địa phương đã có những việc làm mang tính đột phá về công tác cán bộ. Trong khi Bộ Nội vụ cương quyết với Nghị định tinh giản 100.000 công chức, Bộ Giao thông Vận tải quyết liệt với thi tuyển cạnh tranh "ghế” Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ thì nay Trung ương tiếp tục thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ để từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo để phục vụ nhân dân tốt hơn. Đây là chủ trương đúng đắn. Công văn của Văn phòng Trung ương Đảng nói rõ, luân chuyển cán bộ để chuẩn bị một bước về nhân sự lãnh đạo cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị ở Trung ương nhiệm kỳ tới kết hợp việc đào tạo, rèn luyện cán bộ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương cũng như bổ sung cán bộ nguồn cho Đảng, Nhà nước.

Thưa ông, tại sao phải luân chuyển cán bộ từ Trung ương về địa phương? Muốn bổ sung cán bộ nguồn cho Trung ương sao không lấy từ địa phương, những người gắn bó với cơ sở chắc chắn họ đã có thời gian thử lửa, sẽ nhập cuộc tốt hơn nếu được cất nhắc?

Gốc của luân chuyển là mong cán bộ được luân chuyển ngoài hiểu biết một việc có thể nắm thêm những việc làm mới, có tầm bao quát hơn. Ví dụ muốn tìm một người chỉ làm công tác chuyên môn thì không khó, nhưng làm lãnh đạo của một bộ, ngành nào đó anh phải có óc quan sát, có con mắt nhìn tổng thể, hiểu gốc của vấn đề thì mới quản lý tốt công việc. Nếu anh đang làm trên Trung ương đã thuộc diện được quy hoạch để cất nhắc lên những vị trí cao hơn anh phải có thời gian lăn lộn với thực tiễn cơ sở. Luân chuyển để tích lũy kinh nghiệm, để hoàn thiện mình, nắm toàn bộ hoạt động của một đơn vị trong hệ thống bộ máy nhà nước trước khi lên một vị trí cao hơn, đòi hỏi tầm bao quát hơn công việc chuyên môn mình vẫn làm là hoàn toàn đúng đắn.

Tuy nhiên, nếu đích của luân chuyển để cuối cùng trở về cơ quan cũ lên vị trí cao hơn thì không khoa học. Chẳng hạn trong 19 thứ trưởng được luân chuyển về địa phương sau quy hoạch thành bộ trưởng thì có nhất thiết phải về địa phương? Trong khi đó anh chỉ cần nắm thêm công tác văn phòng, tổ chức và vấn đề tài chính là có thể điều hành tốt công việc ở bộ này. Hoặc anh thứ trưởng của bộ liên quan đến tài chính, đầu tư có thể về địa phương đảm nhận tốt vai trò phó chủ tịch phụ trách kinh tế tìm hiểu mối quan hệ tài chính của Trung ương, địa phương như thế nào để sau này anh có thể xử lý được nhiều tình huống nếu anh lên làm bộ trưởng. Tuy nhiên, nếu anh thứ trưởng của một bộ chuyên về tài chính mà về làm phó bí thư hoặc phó chủ tịch phụ trách văn xã thì sao phù hợp?

Ý ông là nếu luân chuyển không đúng người đúng việc sẽ phản tác dụng?

Đúng vậy, khi anh luân chuyển phải tìm người có năng lực. Phải nhìn lại quá trình luân chuyển ta đã làm mắc những điều gì để rút kinh nghiệm trong những lần tiếp sau. Tránh chuyện luân chuyển theo phong trào để báo cáo cấp trên chúng tôi đã luân chuyển được bao nhiêu cán bộ mà không giúp gì nhiều trong việc rèn luyện cán bộ là không tốt. Luân chuyển phải đúng người, đúng việc, không phải bất cứ chỗ nào anh luân chuyển đến cũng giúp anh đúc rút được kinh nghiệm cho công việc sắp tới của anh. Nếu một vụ trưởng xuống địa phương rồi quay về làm thứ trưởng thì làm gì cần đến kinh nghiệm của một anh làm phó bí thư? Lãnh đạo của bộ có cần cách làm việc của một phó bí thư hay phó chủ tịch đâu!

Theo ông, để luân chuyển thực chất không theo phong trào như ông nói cần chú ý điều gì?

Nhất thiết không thể nhân chủ trương luân chuyển để thực hiện những động cơ cá nhân. Phải chọn được đúng người, đúng việc. Không thể luân chuyển một thứ trưởng Bộ Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư xuống địa phương làm phó chủ tịch phụ trách kinh tế nếu địa phương đã có phó chủ tịch thạo việc rồi. Anh phải đi đến nơi địa phương đó đang cần anh nếu không thì việc luân chuyển sẽ là vô nghĩa. Hết sức tránh tình trạng luân chuyển không đúng người, đúng việc khiến cán bộ "tròn như hòn bi”, "mũ ni che tai” chịu khó "đậu” ở địa phương một thời gian để lấy phiếu thuận. Để tránh chuyện cán bộ luân chuyển chỉ muốn "dĩ hòa vi quý” để được những nhận xét tốt từ cơ sở, Trung ương phải giao nhiệm vụ cụ thể, phải lượng hóa từng việc cho người đi luân chuyển. Đánh giá cán bộ luân chuyển có hoàn thành nhiệm vụ không phải phụ thuộc vào bản báo cáo thành tích đẹp mà quan trọng là anh đã làm được gì cho cơ sở, địa phương anh đến có phát triển không, có giải quyết được những nút thắt tồn tại nhiều năm hay không?

Đặc biệt, trong kết quả luân chuyển, chẳng hạn đợt đầu là 44 người thì không phải tất cả trong số họ đều được cất nhắc lên vị trí cao hơn sau khi đã "hoàn thành tốt nghĩa vụ luân chuyển”. Chỉ có thể cất nhắc người luân chuyển có những việc làm tốt ở cơ sở chứ không phải là có bản đánh giá tốt. Như thế mới giúp cán bộ có động lực nhập cuộc với công việc mới.

Trân trọng cảm ơn ông!

Khánh Ly (Thực hiện)

Tin nóng

Tin mới