Những thông tin liên tiếp về dư nợ tín dụng bất động sản (BĐS), nguy cơ một số DN phá sản... trong thời gian qua khiến các nhà đầu tư (NĐT) vào cổ phiếu (CP) ngành này đứng ngồi không yên. Thế nhưng, trái với sự lo lắng của các NĐT,nhiều chuyên gia lại cho rằng triển vọng ngành này vẫn còn.