Chống bán phá giá: "Sống chung" hay đối đầu?

Gốc
Cho đến nay, Việt Nam đã phải đối mặt với 41 vụ kiện thương mại trong thị trường xuất khẩu, trong đó đại đa số là các vụ kiện chống bán phá giá (CBPG), chiếm 34 vụ. Riêng ngành thủy sản, tuy mới chỉ "dính" phải 2 vụ kiện (vụ cá tra, basa đông lạnh năm 2001 và vụ tôm nước m năm 2003), nhưng lại là 2 vụ kiện có thể xem là lớn nhất cả về quy mô và mức độ tác động; các doanh nghiệp cần chuẩn bị như thế nào để đối phó với loại công cụ nguy hiểm này.

Tin nóng

Tin mới