Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
5 nhóm điểm mới trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

5 nhóm điểm mới trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Báo Dân Sinh
28/11/2022
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình

Báo Tổ Quốc
22/11/2022
Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi): Góp phần quan trọng xây dựng gia đình bình đằng, tiến bộ

Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi): Góp phần quan trọng xây dựng gia đình bình đằng, tiến bộ

Báo Văn hóa
17/11/2022
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ làm gì sau khi Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi) được thông qua?

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ làm gì sau khi Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi) được thông qua?

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
15/11/2022
5 nhóm điểm mới của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

5 nhóm điểm mới của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
15/11/2022
Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Báo Pháp Luật Việt Nam
14/11/2022
Nhiều quy định mới nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Nhiều quy định mới nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Báo Nhân Dân
14/11/2022
Thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Báo VietnamPlus
14/11/2022
Kỳ thị năng lực của thành viên trong nhà cũng là bạo lực gia đình

Kỳ thị năng lực của thành viên trong nhà cũng là bạo lực gia đình

Báo Pháp Luật TP.HCM
14/11/2022
Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi): Quy định rõ những hành vi bạo lực gia đình

Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi): Quy định rõ những hành vi bạo lực gia đình

Báo Quân Đội Nhân Dân
14/11/2022
Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình sửa đổi

Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình sửa đổi

Báo Giáo Dục & Thời Đại
14/11/2022
Quốc hội chính thức thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Quốc hội chính thức thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Báo Công Thương
14/11/2022
Ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm hành vi bạo lực gia đình

Ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm hành vi bạo lực gia đình

Báo Hà Nội Mới
14/11/2022
Công an xã được quyền sử dụng công cụ hỗ trợ để đưa người gây bạo lực gia đình đến trụ sở

Công an xã được quyền sử dụng công cụ hỗ trợ để đưa người gây bạo lực gia đình đến trụ sở

Chuyên trang An Ninh Thủ Đô - Báo Công an nhân dân
14/11/2022
Thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Đại Biểu Nhân Dân
14/11/2022
Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Báo Điện tử Đảng cộng sản VN
ĐCSVN
14/11/2022
Định kỳ 2 năm Chính phủ báo cáo Quốc hội về công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Định kỳ 2 năm Chính phủ báo cáo Quốc hội về công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Báo Đầu Tư
14/11/2022
Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) với số phiếu tán thành cao

Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) với số phiếu tán thành cao

Báo Văn hóa
14/11/2022