Chống buôn lậu là nhiệm vụ chính trị quan trọng của ngành Giao thông

Gốc
(HQ Online)- Đó là một trong những mục tiêu đặt ra trong Kế hoạch phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016 được Bộ Giao thông vận tải ban hành mới đây.

Chống buôn lậu là nhiệm vụ chính trị quan trọng của ngành Giao thông - Ảnh 1

Ngành giao thông sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo 389 Quốc gia và các cơ quan chức năng liên quan trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả khi có yêu cầu. Ảnh: Internet

Cụ thể, Bộ Giao thông vận tải đặt mục tiêu xác định công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cán bộ công chức, viên chức trong toàn ngành.

Năm 2016, toàn ngành hướng tới tạo chuyển biến rõ nét, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành, công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng của ngành Giao thông vận tải với các ngành chức năng khác trong công tác chống buôn lậu gian lận thương mại; phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo 389 Quốc gia và các cơ quan chức năng có liên quan khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó, ngành Giao thông vận tải cũng đặt mục tiêu tăng cường xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về vận chuyển hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt là người đứng đầu để xảy ra buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực mình phụ trách…

Để đạt được các mục tiêu chung, đối với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, nhiệm vụ cụ thể đặt ra là chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng khác trong, ngoài địa bàn kiểm soát hải quan như: Biên phòng, Công an, Quản lý thị trường… để kiểm tra kiểm soát hoạt động vận tải tại các đầu mối giao thông như bến xe, bãi đỗ xe, cửa khẩu quốc tế, các tuyến vận tải hành khách trong nước và quốc tế, vận tải hàng hóa liên vận…

Chủ động xây dựng kế hoạch để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để có biện pháp phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm về vận chuyển hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng hóa không có hóa đơn chứng từ…

Cục Hàng không Việt Nam được giao nhiệm vụ kiểm tra, rà soát chặt chẽ quy trình soi chiếu an ninh hàng không, xếp dỡ, đưa hàng hóa lên tàu bay tại các cảng hàng không, sân bay; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và quản lý phục vụ đắc lực cho công tác quản lý và giám sát hoạt động hàng không dân dụng cũng như góp phần vào công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…

Đối với Cục Hàng hải Việt Nam, yêu cầu quan trọng là phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như Hải quan, Biên phòng và các cơ quan liên quan trong công tác kiểm tra, kiểm soát tại các cảng biển và các trạm kiểm tra tải trọng phương tiện; kiên quyết từ chối cấp phép cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, không có xuất xứ rõ ràng rời cảng biển.

Các doanh nghiệp kinh doanh khai thác cảng biển, vận tải biển phải chịu trách nhiệm về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong bốc, xếp và vận chuyển tại đơn vị mình…

Tin nóng

Tin mới