Cây sống hàng trăm năm mà không cần nước hay dinh dưỡng do con người cung cấp, cây vững vàng trong giá lạnh của mùa đông và nắng gắt của mùa hè nhưng...