Chính phủ gần đây đã tỏ rõ quyết tâm chống lạm phát bằng một loạt các giải pháp, và đã nhận được không ít ý kiến đóng góp từ phía các chuyên gia kinh tế trong lẫn ngoài nước.