Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chống lãng phí trong chi tiêu công quỹ

Gốc

Những năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí có bước tiến mới, nhiều vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý nghiêm minh, củng cố được lòng tin của nhân dân với chính quyền. Tuy nhiên, tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra ở nhiều nơi, làm giảm sút lòng tin của nhân dân với chính quyền, nổi lên là tình trạng lãng phí trong chi tiêu công quỹ.

Sẽ là khập khiễng nếu so sánh sự nguy hiểm của tệ nạn lãng phí với những hậu quả mà tội phạm về tham nhũng gây ra trong thời gian qua, nhưng trên thực tế, hậu quả của căn bệnh lãng phí gây ra là rất lớn, không kém gì tác hại của tội phạm về tham nhũng. Những hành vi lãng phí công quỹ điển hình có thể thấy rất rõ là: mua sắm, sử dụng xe hơi đắt tiền; thiếu ý thức tiết kiệm điện thắp sáng, máy lạnh, điện thoại công; chi phí quá lớn cho hội nghị, tiếp khách, tặng quà, ăn uống; xây dựng trụ sở cơ quan vượt quá mức cần thiết. Tình trạng tiêu cực, lãng phí còn biểu hiện rõ trong việc mua, bán tài sản. Nhiều nơi, cán bộ mua tài sản công vượt giá thị trường, họ thỏa thuận với người bán để nâng giá tài sản, sau đó người bán "lại quả" cho người mua. Trong trường hợp thanh lý tài sản, thì định giá thấp hơn giá trị thực của tài sản. Tình trạng nêu trên diễn ra phổ biến, âm thầm, gây thất thoát số lượng rất lớn công quỹ.

Tình trạng lãng phí trong chi tiêu công nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan khác nhau. Một mặt, là do cơ chế, chính sách, pháp luật về chống tham nhũng, lãng phí của chúng ta chưa hoàn thiện, thiếu đồng bộ, còn nhiều sơ hở. Mặt khác, do việc chống tham nhũng, lãng phí chưa thật sự trở thành hành động của cả xã hội, của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức. Nhiều người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị còn nể nang, né tránh, dung túng hành vi lãng phí. Chưa thực hiện được việc chi tiêu công khai, minh bạch, có sự giám sát của nhân dân. Để tăng cường đấu tranh tệ nạn lãng phí nêu trên, theo chúng tôi, cần tiến hành đồng bộ một số giải pháp sau:

Một là, cần tiếp tục hoàn thiện các văn bản điều chỉnh hành vi sử dụng, chi tiêu tài sản công và quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên, xác định đây là một trong những nội dung trọng tâm của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện công khai, minh bạch trong sử dụng công quỹ tại các cơ quan; ban hành cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ và nhân dân giám sát việc chi tiêu công quỹ.

Hai là, tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, hiệu quả các quy phạm pháp luật về chống tham nhũng, lãng phí trong các cơ quan nhà nước. Tuyên truyền, giáo dục trong toàn xã hội về thực hiện chi tiêu tiết kiệm, đấu tranh với hành vi tham nhũng, lãng phí. Phấn đấu đưa việc thực hành chống tham nhũng, lãng phí thành hành động của cả xã hội, trở thành văn hóa, nếp sống của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức. Khi cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, kể cả cán bộ lãnh đạo cao cấp gương mẫu trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, đi đầu trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm thì cuộc đấu tranh này mới thật sự hiệu quả.

KIM CÚC

(Hà Nội)

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/doi-song/i-s-ng-tin-chung/ch-ng-l-ng-phi-trong-chi-tieu-cong-qu-1.323416