Không rành pháp luật, người vợ đã để cơ quan thi hành án “xắn” căn nhà được thừa kế riêng.