Chống mù bằng kính thiên văn

Một thiết bị có cấu trúc như kính thiên văn sẽ được cấy ghép vào mắt người bị mất thị lực để giúp họ cải thiện khả năng nhìn. Việc thử nghiệm đã được Cơ quan Quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ đồng ý.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200915/20090410161544.aspx