(VietNamNet) - Cơ hội duy nhất để chống ngập cho TP.HCM là phải triển khai các công trình tiêu thoát, điều hòa nước ở phía Nam Sài Gòn. Nếu chậm trễ, khu vực này sẽ không còn cơ hội khác.