Chống ngập cho TP.HCM

Gốc
Chiều 6.3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và lãnh đạo TP.HCM cùng tham dự hội thảo về giải pháp chống ngập lụt cho thành phố.

Tin nóng

Tin mới