Chống nghẽn mạng tại các điểm lễ hội

Gốc
(HNM) - Để phục vụ du khách du xuân, đi lễ đầu năm, tại các điểm lễ hội, các nhà cung cấp dịch vụ di động đã sẵn sàng phương án chống nghẽn mạng. Ngoài việc lắp đặt thêm trạm thu phát sóng (BTS), Công ty Vinaphone đã đưa hơn 30 xe thu phát sóng lưu động (mỗi xe có năng lực phục vụ tương đương với 2 trạm BTS) tại các điểm lễ hội.

Công ty Viễn thông Viettel tăng cường 40 xe thu phát sóng lưu động, trong đó sử dụng đến 6 xe tại khu vực chùa Hương, đồng thời lắp đặt thêm các trạm BTS 3G giúp khách hàng có thể sử dụng dịch vụ 3G…

Tin nóng

Tin mới