Bộ TT&TT luôn coi trọng quản lý đầu tư mua sắm công, giám sát đánh giá hiệu quả đầu tư tài chính. Các đơn vị phải minh bạch trong công tác này.

Đó là nội dung Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải nhấn mạnh trong hội nghị giám sát, đánh giá đầu tư 2016 của Bộ tổ chức tại Đà Nẵng.

Chong tham nhung, lang phi trong mua sam tai san nha nuoc - Anh 1

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải

Thứ trưởng Phạm Hồng Hải lưu ý trong giai đoạn hiện nay, cùng với cả nước đưa nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống, toàn ngành TT&TT cũng tích cực triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển ngành, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Quốc hội khóa 13 đã xem xét và thông qua các luật quan trọng như: luật Đầu tư công, Xây dựng, Đấu thầu…

Trong số các luật này, luật Đấu thầu có vai trò quan trọng trong công tác mua sắm công, nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn do nhân dân và doanh nghiệp đóng góp. Hai nội dung quan trọng của luật Đấu thầu đã được giao cho Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đã được các Bộ hoàn thành đúng kế hoạch; gồm đấu thầu qua mạng và mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Phó phòng Hành chính sự nghiệp, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính) đã trình bày chuyên đề hướng dẫn công tác mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước.

Ngoài ra trong khuôn khổ hội nghị, các chuyên gia Bộ Tài chính, Bộ TT&TT đã truyền đạt nhiều nội dung quan trọng. Trong đó gồm các chuyên đề hướng dẫn đấu thầu qua mạng; mua sắm thường xuyên, mua sắm tài sản nhà nước; quản lý tài sản nhà nước tại Bộ TT&TT…

Chong tham nhung, lang phi trong mua sam tai san nha nuoc - Anh 2

Toàn cảnh hội nghị

“Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, đặc biệt cán bộ làm công tác kế hoạch, đầu tư, đấu thầu, tài chính tập trung thời gian, trí tuệ hoàn thành kế hoạch thu chi ngân sách; kế hoạch đầu tư 2016; góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị và của ngành TT&TT”, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải nhấn mạnh.

Hội nghị diễn ra trong 3 ngày, từ 8-10/9.

Cao Thái