Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chống tham nhũng phải “táo bạo”

Ngày 29/11, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ (TTCP), Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (PCTN), Đại sứ quán Vương quốc Anh, đại diện Bộ Phát triển Quốc tế Anh tại Việt Nam đã tổ chức Đối thoại về PCTN lần thứ 10 giữa Chính phủ Việt Nam với các nhà tài trợ quốc tế với chủ đề “Đánh giá tác động, hiệu quả của các kỳ đối thoại về PCTN đối với công tác PCTN tại Việt Nam”.

Quyết tâm đẩy lùi tham nhũng

Từ năm 2007 đến nay, thực thiện thỏa thuận của Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ quốc tế, Việt Nam đã tổ chức thành công 9 kỳ Đối thoại về PCTN với nhiều chủ đề. Những cuộc đối thoại đã trở thành một kênh quan trọng để chia sẻ kinh nghiệm và bày tỏ những quan tâm, gợi ý có tính tham khảo, định hướng cho công tác đấu tranh PCTN và tiêu cực tại Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc Đối thoại, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam đang nỗ lực vượt qua nhiều thách thức để phát triển. Việt Nam cũng nhận thức rõ một trong những lực cản, thách thức đối với sự phát triển của đất nước là vấn đề tham nhũng. Vì vậy, thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường tính minh bạch, ngăn chặn tham nhũng để tạo môi trường đầu tư, cạnh tranh bình đẳng.

Đối thoại về Phòng, chống tham nhũng lần thứ 10.

Trên cơ sở đóng góp của cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách về PCTN nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn này. Tại cuộc đối thoại lần này, cộng đồng quốc tế sẽ có được thông tin đầy đủ về chủ trương, chính sách, pháp luật của Việt Nam liên quan tới PCTN. Các cơ quan của Chính phủ Việt Nam luôn lắng nghe và trân trọng sự đóng góp, chia sẻ, sáng kiến, kinh nghiệm và khuyến nghị của các đối tác, bạn bè quốc tế để ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng

Chưa chuyển biến căn bản

Báo cáo đánh giá bước đầu 5 năm thực hiện Luật PCTN của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN cho thấy, đã hình thành khung pháp lý cơ bản về PCTN với trên 300 văn bản về PCTN được ban hành; công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN được tích cực đẩy mạnh, góp phần hiệu quả trong cuộc đấu tranh PCTN. Về hoàn thiện tổ chức, bộ máy, cấp Trung ương có Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban, có các đơn vị chuyên trách về PCTN của Bộ Công an, TTCP, VKSNDTC; ở địa phương, đã có 63 Văn phòng Ban chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN…

Tuy nhiên, PCTN trong 5 năm qua vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém, chưa tạo được sự chuyển biến có tính căn bản. “Tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng và diễn biến phức tạp trong nhiều lĩnh vực, nhiều ngành, nhiều cấp; tham nhũng vẫn là bức xúc và là mối quan tâm lớn của toàn xã hội”, báo cáo này nhấn mạnh.

Cũng trong buổi đối thoại, đại diện các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ đều đánh giá cao những kết quả đạt được của Việt Nam trong việc hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách về PCTN và việc thực thi pháp luật trong thời gian qua, đồng thời thể hiện sự ủng hộ đối với quyết tâm đẩy lùi tham nhũng của Chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng cần phải tăng cường hơn nữa tính minh bạch trong hoạt động PCTN, đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra, giám sát trong các lĩnh vực trọng điểm; tiếp tục kêu gọi sự tham gia của người dân, các tổ chức dân sự, báo chí trong công tác PCTN…

Hay như đề xuất của TS. Antony Stokes - Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam: Vấn đề bây giờ của Việt Nam là “phải xác định các biện pháp quyết liệt, táo bạo để PCTN” bởi theo kinh nghiệm của các nước khác thì quyết tâm chính trị để thực hiện những biện pháp này đóng vai trò cốt yếu.

Hoàng Thư

Nguồn Pháp Luật VN: http://www.phapluatvn.vn/thoi-su/201111/Chong-tham-nhung-phai-tao-bao-2061008/