Qua tham vấn giá, chỉ hơn 2 tháng đầu năm nay, Cục Hải quan TPHCM đã thu về cho Nhà nước được trên 32,5 tỉ đồng