Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chồng vay tiền cá độ bóng đá World Cup 2022, vợ có phải trả thay không?

Chồng vay tiền chơi cá độ bóng đá World Cup 2022, vợ có phải cùng trả nợ không? Đây là một trong những vấn đề khiến nhiều người thắc mắc.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo quy định tại Điều 37 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 thì vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

Theo đó, trong thời gian 2 vợ chồng chung sống với nhau, nếu nghĩa vụ từ khoản vay của chồng thuộc một trong những trường hợp nêu trên thì được xác định là nghĩa vụ chung của cả vợ/chồng và vợ cũng phải có trách nhiệm trả nợ.

Mặt khác, theo quy định tại Điều 45 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 về nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ, chồng thì:

Vợ, chồng có các nghĩa vụ riêng về tài sản sau đây:

1. Nghĩa vụ của mỗi bên vợ, chồng có trước khi kết hôn;

2. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp nghĩa vụ phát sinh trong việc bảo quản, duy trì, tu sửa tài sản riêng của vợ, chồng theo quy định tại khoản 4 Điều 44 hoặc quy định tại khoản 4 Điều 37 của Luật này;

3. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình;

4. Nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của vợ, chồng.

Như vậy, theo quy định trên thì khoản nợ của chồng là khoản nợ riêng, không vì nhu cầu của gia đình mà chỉ phục vụ cho mục đích vui chơi riêng nên được xác định là nghĩa vụ riêng của chồng. Vì thế, trong trường hợp chồng vay nợ để cá độ bóng đá World Cup 2022, vợ không có nghĩa vụ phải cùng trả nợ với chồng.

Tuy nhiên, nếu vợ chồng có tài sản chung thì chủ nợ có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả nợ dựa trên phần tài sản của chồng trong khối tài sản chung của 2 vợ chồng.

T.Quang