Chống xuống cấp di tích theo Chương trình mục tiêu quốc gia: Kinh phí đầu tư như muối bỏ biển

Gốc
(HNM) - Làm thế nào để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình mục tiêu (CTMT) quốc gia về văn hóa (2006-2008) là một trong 3 nội dung chính được Bộ VH-TT&DL đưa ra thảo luận, lấy ý kiến các cán bộ làm công tác văn hóa của 63 tỉnh, thành tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2009 được tổ chức ngày 17 và 18-2 vừa qua.

Tin nóng

Tin mới