Chớp hoài mau đứt bóng

Gốc
TT - Với người phải đối diện với máy vi tính, với trang giấy chi chít thì đôi mắt khó tránh là nhược điểm hàng đầu. Phải chi bệnh mắt lúc nào cũng rõ ràng như viêm kết mạc thì đỡ biết mấy cho nạn nhân lẫn thầy thuốc, vì vừa dễ định bệnh vừa dễ chữa bệnh.

Tin nóng

Tin mới