Chốt chỉ số điện kế để áp dụng giá mới

Gốc
(NLĐ)- Công ty Điện lực TPHCM vừa thông báo đến khách hàng trên địa bàn về việc áp dụng giá điện mới. Theo đó, ngày 1-3, Điện lực TPHCM sẽ tổ chức chốt chỉ số của toàn bộ điện kế đang vận hành trên lưới điện (trừ các điện kế bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt) và áp dụng biểu giá điện mới.

Giá điện (chưa có thuế GTGT) bán lẻ kinh doanh cấp điện áp từ 22 KV trở lên trong giờ bình thường là 1.648 đồng/KWh, giờ cao điểm là 2.943 đồng/KWh, giờ thấp điểm là 902 đồng/KWh. Giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang 50 KWh đầu tiên là 600 đồng/KWh, từ 51-100 KWh giá 1.004 đồng/KWh, từ 151 – 150 KWh là 1.214 đồng/KWh, từ 151-200 KWh là 1.594 đồng/KWh... Trường hợp khách hàng thay đổi mục đích sử dụng điện dẫn đến thay đổi mức giá, khách hàng thông báo cho ngành điện trước 15 ngày để được điều chỉnh theo đúng đối tượng áp giá.

Tin nóng

Tin mới