Chốt quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2011 (cập nhật ngày 13/04)

Gốc
(Vietstock) - Ngày 13/04, các Sở giao dịch HOSE và HNX tiếp tục thông báo về việc chốt quyền để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2011 của các doanh nghiệp niêm yết cũng như đang giao dịch trên thị trường UPCoM. Tuy nhiên số lượng đã giảm đi rất nhiều so với vài tuần trước đây.

Tin nóng

Tin mới