Trước đây ứng dụng Chrome cho Android đã có chức năng Data Saver nhằm nén dữ liệu trước khi tải web về máy người dùng để tiết kiệm dung lượng 3G/4G. Giờ đây, chức năng này được bổ sung thêm khả năng "gỡ bỏ hầu hết hình ảnh khi tải web trên kết nối Internet chậm" và theo Google thì điều này có thể giúp chúng ta tiết kiệm thêm tối đa 70% dung lượng mạng so với bình thường. Sau khi web đã tải xong, bạn vẫn có thể nhấn vào từng tấm hình một để chúng hiện ra trở lại (hoặc ra lệnh cho hiện hết một lần), như vậy bạn chỉ xem những hình cần thiết chứ không cần tốn băng thông cho những thứ mà mình không quan tâm. Hiện chức năng nói trên chỉ mới áp dụng cho Ấn Độ và Indonesia, trong những tháng tới sẽ tiếp tục được phổ biến cho các quốc gia khác.

Nguồn: Chrome