Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chủ động các biện pháp phòng ngừa, kiềm chế hoạt động tội phạm

Chiều 30-12, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo ANTT năm 2022, triển khai Chương trình công tác Công an năm 2023, tại Công an quận Đống Đa.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ

Trong năm 2022, Công an quận Đống Đa đã bám sát chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, của Quận ủy, HĐND, UBND quận làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh chính trị, an ninh nội bộ, an ninh tôn giáo… không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ tạo môi trường thuận lợi thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Điển hình là Kế hoạch số 89-KH/QU ngày 24/02/2022 của Quận ủy về thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII và Chương trình số 04 của Quận ủy Đống Đa khóa XXVIII về “Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Đống Đa, giai đoạn 2020 -2025” năm 2022 và Kế hoạch số 104- KH/QU ngày 06/5/2022 của Quận ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 02- KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chi thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Kế hoạch số 160/KH- UBND ngày 25/3/2022 của UBND quận về thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn quận Đống Đa...

Đồng thời phối hợp hiệu quả với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của quận trong công tác thực hiện các Nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp, trọng tâm: tiếp tục phối hợp Ban CHQS quận thực hiện tốt Quy chế phối hợp theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, nhất là đảm bảo an toàn các địa bàn trọng điểm, các mục tiêu quan trọng; bảo vệ thành công các hoạt động của đoàn Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 diễn ra trên địa bàn; phối hợp trong công tác tổ chức diễn tập chiến đấu phường trong khu vực phòng thủ năm 2022 tại 06 phường và thực binh diễn tập phòng thủ tại 2 sở, ngành.

Trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là việc triển khai thực hiện các đợt cao điểm, kế hoạch, chuyên đề chuyên sâu phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm nổi lên góp phần hạn chế khả năng, điều kiện phạm tội.

CAQ đã phát động các cơ quan, đơn vị xây dựng những mô hình, chuyên đề về công tác phòng chống tội phạm; tham mưu BCĐ 138 quận in ấn sổ tay tuyên truyền phòng chống tội phạm và TNXH để phát đến các tổ dân phố; triển khai kế hoạch tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục, an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm mạng tại trường THCS, THPT trên địa bàn...

Đồng bộ các giải pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm

Trong năm 2022, CAQ Đống Đa đã chủ động, đồng bộ các biện pháp, giải pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Theo đó kết quả điều tra, khám phá án đạt nhiều kết quả nổi bật và đảm bảo chỉ tiêu được giao trong năm 2022; nhiều vụ án được các cấp ghi nhận, khen thưởng trong công tác điều tra, khám phá (trong năm 2022, có 17 vụ án được các cấp khen thưởng).

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác

Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 82,23%; các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được khám phá nhanh đạt 100%.

Công tác PCCC&CNCH từng bước được nâng cao và đi vào nề nếp, tạo được sự quan tâm, phối hợp của các cấp chính quyền, các cơ quan, ban ngành trên địa bàn. Tham mưu UBND quận triển khai thực hiện mô hình điểm "Nhà tập thể, tuyến phố an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ"; mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC và điểm chữa cháy công cộng”; mô hình "Hộ gia đình an toàn PCCC theo phương châm 4 tại chỗ"; xây dựng 01 mô hình tuyến phố an toàn (tuyến phố như Chùa Bộc, Thái Hà). Tham mưu UBND các phường thành lập các tổ tuần tra lưu động về công tác phòng chống cháy, nổ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng đã biểu dương thành tích đạt được của Công an quận Đống Đa, đồng thời chỉ đạo: “Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXVIII; là năm đầu thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 05/5/2022 của Bộ chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an quận tiếp tục chủ động nắm chắc tình, tham mưu Ban Giám đốc và Quận ủy, UBND quận triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo TTATGT, TTĐT, PCCC, triển khai Đề án 06.

Trước mắt, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm tội phạm, và số vụ phạm pháp hình sự. Chủ động nắm tình hình, phát hiện các phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, nhất là lừa đảo trên không gian mạng, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản,...kịp thời ra các thông báo phòng ngừa tội phạm theo từng chuyên đề, lĩnh vực”.

Ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được, năm 2022, Công an quận Đống Đa được CATP xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được UBND Thành phố tặng Cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua.

Cũng tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm ANTT, phòng ngừa đấu tranh tội phạm.